فایل های دسته بندی فنی و مهندسی - صفحه 1

تحقیق در مورد استاندارد IEEE

تحقیق در مورد استاندارد IEEE | تعداد صفحات: 23 | زبان: فارسی | فرمت: (DOC) قابل ویرایش | فهرست: ندارد | منابع و مآخذ: ندارد | جدول و نمودار: ندارد | عکس و تصویر: دارد | محتوای فایل: DOC

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق بررسی باک های پلیمری (مخازن ذخیره سوخت پلمیری)

تحقیق بررسی باک های پلیمری (مخازن ذخیره سوخت پلمیری) | تعداد صفحات: 26 | زبان: فارسی | فرمت: (DOC) قابل ویرایش | فهرست: دارد | منابع و مآخذ: دارد | جدول و نمودار: دارد | عکس و تصویر: دارد | محتوای فایل: DOC, JPG

قیمت : 30,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

علل تخریب و خوردگی آرماتور فولادی در بتن و راه های پیشگیری از آن

علل تخریب و خوردگی آرماتور فولادی در بتن و راه های پیشگیری از آن | تعداد صفحات: 112 | زبان: فارسی | فرمت: (DOC) قابل ویرایش | فهرست: دارد | منابع و مآخذ: دارد | جدول و نمودار: دارد | عکس و تصویر: دارد | محتوای فایل: DOC, JPG

قیمت : 40,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

بررسی نحوه اندازه گیری اندازه ذرات با دستگاه زتا سایزر (Zeta sizer) - بررسی دستگاه DLS

بررسی نحوه اندازه گیری اندازه ذرات با دستگاه زتا سایزر (Zeta sizer) - بررسی دستگاه DLS | تعداد صفحات: 25 | زبان: فارسی | فرمت: (DOC) قابل ویرایش | فهرست: ندارد | منابع و مآخذ: ندارد | جدول و نمودار: دارد | عکس و تصویر: دارد | محتوای فایل: DOC, JPG

قیمت : 30,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

بررسی مکانیزم کاهش خوردگی توسط پوشش های تیتانیوم اکسید سوپر هیدروفوب

بررسی مکانیزم کاهش خوردگی توسط پوشش های تیتانیوم اکسید سوپر هیدروفوب | تعداد صفحات: 24 | زبان: فارسی | فرمت: (DOC) قابل ویرایش | فهرست: ندارد | منابع و مآخذ: دارد | جدول و نمودار: دارد | عکس و تصویر: دارد | محتوای فایل: DOC, JPG

قیمت : 30,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

گزارش کار آزمایشگاه ماشین الکتریکی 2

گزارش کار آزمایشگاه ماشین الکتریکی 2 | نوع گزارش کار: آزمایشگاه | تعداد صفحات: 49 | زبان: فارسی | فرمت: (PDF) غیر قابل ویرایش | کیفیت: تایپ شده - عالی | فهرست: دارد | منابع و مآخذ: ندارد | جدول و نمودار: دارد | عکس و تصویر: دارد

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

گزارش کار آزمایشگاه ماشین الکتریکی 1

گزارش کار آزمایشگاه ماشین الکتریکی 1 | نوع گزارش کار: آزمایشگاه | تعداد صفحات: 30 | زبان: فارسی | فرمت: (PDF) غیر قابل ویرایش | کیفیت: تایپ شده - عالی | فهرست: ندارد | منابع و مآخذ: ندارد | جدول و نمودار: دارد | عکس و تصویر: دارد

قیمت : 4,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

گزارش آزمایشگاه خوردگی - آزمایش رنگ

گزارش آزمایشگاه خوردگی - آزمایش رنگ | نوع گزارش کار: آزمایشگاه | تعداد صفحات: 27 | زبان: فارسی | فرمت: (DOC) قابل ویرایش | کیفیت: تایپ شده - عالی | فهرست: دارد | منابع و مآخذ: دارد | جدول و نمودار: دارد | عکس و تصویر: دارد

قیمت : 35,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

گزارش آزمایشگاه خوردگی - آزمایش حفاظت کاتدی فولاد در خاک

گزارش آزمایشگاه خوردگی - آزمایش حفاظت کاتدی فولاد در خاک | نوع گزارش کار: آزمایشگاه | تعداد صفحات: 29 | زبان: فارسی | فرمت: (DOC) قابل ویرایش | کیفیت: تایپ شده - عالی | فهرست: دارد | منابع و مآخذ: دارد | جدول و نمودار: دارد | عکس و تصویر: دارد

قیمت : 35,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

گزارش آزمایشگاه خوردگی - آزمایش آندایز آلومینیوم

گزارش آزمایشگاه خوردگی - آزمایش آندایز آلومینیوم | نوع گزارش کار: نامشخص | تعداد صفحات: 31 | زبان: فارسی | فرمت: (DOC) قابل ویرایش | کیفیت: تایپ شده - عالی | فهرست: دارد | منابع و مآخذ: دارد | جدول و نمودار: دارد | عکس و تصویر: دارد

قیمت : 35,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

گزارش آزمایشگاه خوردگی و حفاظت از مواد - آزمایش حفاظت آندی

گزارش آزمایشگاه خوردگی و حفاظت از مواد - آزمایش حفاظت آندی | نوع گزارش کار: آزمایشگاه | تعداد صفحات: 18 | زبان: فارسی | فرمت: (DOC) قابل ویرایش | کیفیت: تایپ شده - عالی | فهرست: دارد | منابع و مآخذ: ندارد | جدول و نمودار: دارد | عکس و تصویر: دارد

قیمت : 35,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

گزارش آزمایشگاه شکل دهی فلزات - آزمایش کشش سیم

گزارش آزمایشگاه شکل دهی فلزات - آزمایش کشش سیم | نوع گزارش کار: آزمایشگاه | تعداد صفحات: 9 | زبان: فارسی | فرمت: (DOC) قابل ویرایش | کیفیت: تایپ شده - عالی | فهرست: ندارد | منابع و مآخذ: ندارد | جدول و نمودار: دارد | عکس و تصویر: دارد

قیمت : 30,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10قبلی · بعدی
سفارش تبلیغات در شاپرفا