فایل های دسته بندی علوم انسانی - صفحه 1

فرم مصاحبه بالینی بر اساس dsm 5

فرم مصاحبه بالینی بر اساس dsm 5 | تعداد صفحات: 6 | زبان: فارسی | سال انتشار: نامشخص | محل انتشار: نامشخص | فرمت: (DOC) قابل ویرایش | کیفیت: تایپ شده - عالی | فهرست: نامشخص | جدول و نمودار: نامشخص | عکس و تصویر: نامشخص

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

فرم خام مصاحبه بالینی کودک - فرم شرح حال روانشناسی کودک

فرم خام مصاحبه بالینی کودک - فرم شرح حال روانشناسی کودک | تعداد صفحات: 18 | زبان: فارسی | سال انتشار: نامشخص | محل انتشار: نامشخص | فرمت: (DOC) قابل ویرایش | کیفیت: تایپ شده - عالی | فهرست: نامشخص | جدول و نمودار: نامشخص | عکس و تصویر: نامشخص

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

نمونه مصاحبه بالینی کودک - نمونه شرح حال کودک

نمونه مصاحبه بالینی کودک - نمونه شرح حال کودک | تعداد صفحات: 7 | زبان: فارسی | سال انتشار: نامشخص | محل انتشار: نامشخص | فرمت: (DOC) قابل ویرایش | کیفیت: تایپ شده - عالی | فهرست: نامشخص | جدول و نمودار: نامشخص | عکس و تصویر: نامشخص

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پروژه شاخص‌های بانکداری اسلامی

پروژه شاخص‌های بانکداری اسلامی | تعداد صفحات: 141 | زبان: فارسی | فرمت: (DOC) قابل ویرایش | فهرست: دارد | منابع و مآخذ: دارد | جدول و نمودار: نامشخص | عکس و تصویر: نامشخص | محتوای فایل: DOC

قیمت : 79,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

نمونه مصاحبه بالینی اعتیاد - کیس اعتیاد (دو نمونه)

نمونه مصاحبه بالینی اعتیاد - کیس اعتیاد (دو نمونه) | تعداد صفحات: 19 | زبان: فارسی | سال انتشار: نامشخص | محل انتشار: نامشخص | فرمت: (DOC) قابل ویرایش | کیفیت: تایپ شده - عالی | فهرست: نامشخص | جدول و نمودار: نامشخص | عکس و تصویر: نامشخص

قیمت : 19,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

کیس ویژه اعتیاد - شرح حال یک معتاد (نمونه دوم)

کیس ویژه اعتیاد - شرح حال یک معتاد (نمونه دوم) | تعداد صفحات: 10 | زبان: فارسی - انگلیسی | سال انتشار: نامشخص | محل انتشار: نامشخص | فرمت: (DOC) قابل ویرایش | کیفیت: تایپ شده - عالی | فهرست: نامشخص | جدول و نمودار: نامشخص | عکس و تصویر: نامشخص

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

نمونه کیس اعتیاد - نمونه مصاحبه با فرد معتاد (نمونه اول)

نمونه کیس اعتیاد - نمونه مصاحبه با فرد معتاد (نمونه اول) | تعداد صفحات: 9 | زبان: فارسی | سال انتشار: نامشخص | محل انتشار: نامشخص | فرمت: (DOC) قابل ویرایش | کیفیت: تایپ شده - عالی | فهرست: نامشخص | جدول و نمودار: نامشخص | عکس و تصویر: نامشخص

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

نمونه تفسیر آزمون شخصیت کتل

نمونه تفسیر آزمون شخصیت کتل | تعداد صفحات: 9 | زبان: فارسی | سال انتشار: نامشخص | محل انتشار: نامشخص | فرمت: (DOC) قابل ویرایش | کیفیت: تایپ شده - عالی | فهرست: نامشخص | جدول و نمودار: نامشخص | عکس و تصویر: نامشخص

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

نمونه اجرا شده آزمون رورشاخ - نمونه تفسیر آزمون رورشاخ (دو نمونه گزارش کار)

نمونه اجرا شده آزمون رورشاخ - نمونه تفسیر آزمون رورشاخ (دو نمونه گزارش کار) | تعداد صفحات: 30 | زبان: فارسی | سال انتشار: نامشخص | محل انتشار: نامشخص | فرمت: (DOC) قابل ویرایش | کیفیت: تایپ شده - عالی | فهرست: نامشخص | جدول و نمودار: دارد | عکس و تصویر: نامشخص

قیمت : 6,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

نمونه آزمون رورشاخ - نمونه انجام شده آزمون رورشاخ (نمونه اول)

نمونه آزمون رورشاخ - نمونه انجام شده آزمون رورشاخ (نمونه اول) | تعداد صفحات: 16 | زبان: فارسی | سال انتشار: نامشخص | محل انتشار: نامشخص | فرمت: (DOC) قابل ویرایش | کیفیت: تایپ شده - عالی | فهرست: نامشخص | جدول و نمودار: دارد | عکس و تصویر: نامشخص

قیمت : 6,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

نمونه تست رورشاخ - نمونه تفسیر رورشاخ - دانلود نمونه اجرا شده تست رورشاخ (نمونه دوم)

نمونه تست رورشاخ - نمونه تفسیر رورشاخ - دانلود نمونه اجرا شده تست رورشاخ (نمونه دوم) | تعداد صفحات: 14 | زبان: فارسی | سال انتشار: نامشخص | محل انتشار: نامشخص | فرمت: (DOC) قابل ویرایش | کیفیت: تایپ شده - عالی | فهرست: نامشخص | جدول و نمودار: دارد | عکس و تصویر: نامشخص

قیمت : 6,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

نمونه آزمون scl90 - نمونه تفسیر آزمون scl90

نمونه آزمون scl90 - نمونه تفسیر آزمون scl90 | تعداد صفحات: 6 | زبان: فارسی | سال انتشار: نامشخص | محل انتشار: نامشخص | فرمت: (DOC) قابل ویرایش | کیفیت: تایپ شده - عالی | فهرست: نامشخص | جدول و نمودار: دارد | عکس و تصویر: نامشخص

قیمت : 6,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10قبلی · بعدی
سفارش تبلیغات در شاپرفا