فایل های دسته بندی سایر رشته ها ... - صفحه 1

حل المسائل روش های عددی با نرم افزار متلب برای مهندسان| استیون چاپرا

حل المسائل روش های عددی با نرم افزار متلب برای مهندسان| استیون چاپرا | تعداد صفحات: 236 | زبان: انگلیسی | سال انتشار: نامشخص | محل انتشار: نامشخص | فرمت: نامشخص | کیفیت: نامشخص | فهرست: نامشخص | جدول و نمودار: نامشخص | عکس و تصویر: نامشخص

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

حل المسائل ترمودینامیک مولکولی تعادلات فازی سیال | پرازنیتز

حل المسائل ترمودینامیک مولکولی تعادلات فازی سیال | پرازنیتز | تعداد صفحات: 195 | زبان: انگلیسی | سال انتشار: نامشخص | محل انتشار: نامشخص | فرمت: نامشخص | کیفیت: نامشخص | فهرست: نامشخص | جدول و نمودار: نامشخص | عکس و تصویر: نامشخص

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

حل المسائل تئوری ارتعاشات با کاربردهای آن | تامسون

حل المسائل تئوری ارتعاشات با کاربردهای آن | تامسون | تعداد صفحات: 458 | زبان: انگلیسی | سال انتشار: نامشخص | محل انتشار: نامشخص | فرمت: نامشخص | کیفیت: نامشخص | فهرست: نامشخص | جدول و نمودار: نامشخص | عکس و تصویر: نامشخص

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

حل المسائل مکانیک و کنترل در رباتیک | جان کریگ

حل المسائل مکانیک و کنترل در رباتیک | جان کریگ | تعداد صفحات: 152 | زبان: انگلیسی | سال انتشار: نامشخص | محل انتشار: نامشخص | فرمت: نامشخص | کیفیت: نامشخص | فهرست: نامشخص | جدول و نمودار: نامشخص | عکس و تصویر: نامشخص

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

حل المسائل ریاضیات مهندسی پیشرفته |دنیس زیل

حل المسائل ریاضیات مهندسی پیشرفته |دنیس زیل | تعداد صفحات: 944 | زبان: انگلیسی | سال انتشار: نامشخص | محل انتشار: نامشخص | فرمت: نامشخص | کیفیت: نامشخص | فهرست: نامشخص | جدول و نمودار: نامشخص | عکس و تصویر: نامشخص

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

گزارش آزمایشگاه فیزیک 2 - آزمایش مبدل ها

گزارش آزمایشگاه فیزیک 2 - آزمایش مبدل ها | نوع گزارش کار: آزمایشگاه | تعداد صفحات: 8 | زبان: فارسی | فرمت: (PDF) غیر قابل ویرایش | کیفیت: تایپ شده - عالی | فهرست: ندارد | منابع و مآخذ: ندارد | جدول و نمودار: دارد | عکس و تصویر: ندارد

قیمت : 30,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

گزارش آزمایشگاه فیزیک 2 - بررسی ظرفیت خازن

گزارش آزمایشگاه فیزیک 2 - بررسی ظرفیت خازن | نوع گزارش کار: آزمایشگاه | تعداد صفحات: 8 | زبان: فارسی | فرمت: (PDF) غیر قابل ویرایش | کیفیت: تایپ شده - عالی | فهرست: ندارد | منابع و مآخذ: نامشخص | جدول و نمودار: دارد | عکس و تصویر: ندارد

قیمت : 34,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

گزارش آزمایشگاه فیزیک 2 - اندازه گیری مقاومت درونی باتری و ولت سنج

گزارش آزمایشگاه فیزیک 2 - اندازه گیری مقاومت درونی باتری و ولت سنج | نوع گزارش کار: آزمایشگاه | تعداد صفحات: 8 | زبان: فارسی | فرمت: (PDF) غیر قابل ویرایش | کیفیت: تایپ شده - عالی | فهرست: ندارد | منابع و مآخذ: ندارد | جدول و نمودار: نامشخص | عکس و تصویر: ندارد

قیمت : 33,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

گزارش آزمایشگاه فیزیک 2 - آزمایش آشنایی با اسلیسکوپ

گزارش آزمایشگاه فیزیک 2 - آزمایش آشنایی با اسلیسکوپ | نوع گزارش کار: آزمایشگاه | تعداد صفحات: 14 | زبان: فارسی | فرمت: (PDF) غیر قابل ویرایش | کیفیت: تایپ شده - عالی | فهرست: ندارد | منابع و مآخذ: ندارد | جدول و نمودار: ندارد | عکس و تصویر: دارد

قیمت : 40,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت در مورد عملیات حرارتی

پاورپوینت در مورد عملیات حرارتی | تعداد اسلاید: 22 | زبان: فارسی | قابلیت ویرایش: دارد | فهرست: نامشخص | منابع و مآخذ: نامشخص | جدول و نمودار: نامشخص | عکس و تصویر: دارد

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

روش تحلیل شبکه ای ANP

روش تحلیل شبکه ای ANP | تعداد صفحات: 12 | زبان: فارسی | فرمت: (DOC) قابل ویرایش | فهرست: ندارد | منابع و مآخذ: دارد | جدول و نمودار: دارد | عکس و تصویر: دارد | محتوای فایل: DOC

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

گزارش کار آزمایشگاه کانی شناسی نوری

گزارش کار آزمایشگاه کانی شناسی نوری | نوع گزارش کار: آزمایشگاه | تعداد صفحات: 10 | زبان: فارسی | فرمت: (DOC) قابل ویرایش | کیفیت: تایپ شده - عالی | فهرست: دارد | منابع و مآخذ: دارد | جدول و نمودار: ندارد | عکس و تصویر: دارد

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10قبلی · بعدی
سفارش تبلیغات در شاپرفا