آخرین محصولات ویژه

فایل های دسته بندی کسب و کار کشاورزی - صفحه 1

طرح توجیهی پرواربندی بره با ظرفیت 100 راس

طرح توجیهی پرواربندی بره با ظرفیت 100 راس | نوع طرح: طرح کسب و کار کشاورزی | تعداد صفحات: 19 | سال انتشار: 1394 | فرمت: (DOC) قابل ویرایش | جدول و نمودار: دارد | عکس و تصویر: ندارد

قیمت : 8,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

طرح توجیهی پرورش گاو شیری با ظرفیت 75 راس

طرح توجیهی پرورش گاو شیری با ظرفیت 75 راس | نوع طرح: طرح کسب و کار کشاورزی | تعداد صفحات: 23 | سال انتشار: 1394 | فرمت: (DOC) قابل ویرایش | جدول و نمودار: دارد | عکس و تصویر: ندارد

قیمت : 8,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

طرح پرورش و تولید کفشدوزک

طرح پرورش و تولید کفشدوزک | نوع طرح: طرح کسب و کار کشاورزی | تعداد صفحات: 55 | سال انتشار: نامشخص | فرمت: (PDF) غیر قابل ویرایش | جدول و نمودار: دارد | عکس و تصویر: دارد

قیمت : 35,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

طرح پرورش و تولید زنبور براکون

طرح پرورش و تولید زنبور براکون | نوع طرح: طرح کسب و کار کشاورزی | تعداد صفحات: 45 | سال انتشار: نامشخص | فرمت: (PDF) غیر قابل ویرایش | جدول و نمودار: دارد | عکس و تصویر: دارد

قیمت : 50,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

طرح پرورش و تولید زنبور انکارسیا

طرح پرورش و تولید زنبور انکارسیا | نوع طرح: طرح کسب و کار کشاورزی | تعداد صفحات: 36 | سال انتشار: نامشخص | فرمت: (PDF) غیر قابل ویرایش | جدول و نمودار: دارد | عکس و تصویر: دارد

قیمت : 50,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

طرح کشت و تولید ارگانیک گیاهان دارویی

طرح کشت و تولید ارگانیک گیاهان دارویی | نوع طرح: طرح کسب و کار کشاورزی | تعداد صفحات: 77 | سال انتشار: نامشخص | فرمت: (PDF) غیر قابل ویرایش | جدول و نمودار: دارد | عکس و تصویر: دارد

قیمت : 35,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

طرح کشت و تولید مکانیزه نشاء

طرح کشت و تولید مکانیزه نشاء | نوع طرح: طرح کسب و کار کشاورزی | تعداد صفحات: 40 | سال انتشار: نامشخص | فرمت: (PDF) غیر قابل ویرایش | جدول و نمودار: دارد | عکس و تصویر: دارد

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

طرح کشت و تولید گل همیشه بهار

طرح کشت و تولید گل همیشه بهار | نوع طرح: طرح کسب و کار کشاورزی | تعداد صفحات: 89 | سال انتشار: نامشخص | فرمت: (PDF) غیر قابل ویرایش | جدول و نمودار: دارد | عکس و تصویر: دارد

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

طرح کشت و تولید مریم گلی

طرح کشت و تولید مریم گلی | نوع طرح: طرح کسب و کار کشاورزی | تعداد صفحات: 56 | سال انتشار: نامشخص | فرمت: (PDF) غیر قابل ویرایش | جدول و نمودار: دارد | عکس و تصویر: دارد

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

طرح کشت و تولید گل محمدی

طرح کشت و تولید گل محمدی | نوع طرح: طرح کسب و کار کشاورزی | تعداد صفحات: 76 | سال انتشار: نامشخص | فرمت: (PDF) غیر قابل ویرایش | جدول و نمودار: دارد | عکس و تصویر: دارد

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

طرح کشت و تولید گل راعی

طرح کشت و تولید گل راعی | نوع طرح: طرح کسب و کار کشاورزی | تعداد صفحات: 48 | سال انتشار: نامشخص | فرمت: (PDF) غیر قابل ویرایش | جدول و نمودار: دارد | عکس و تصویر: دارد

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

طرح کشت و تولید حنا

طرح کشت و تولید حنا | نوع طرح: طرح کسب و کار کشاورزی | تعداد صفحات: 36 | سال انتشار: نامشخص | فرمت: (PDF) غیر قابل ویرایش | جدول و نمودار: دارد | عکس و تصویر: دارد

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4قبلی · بعدی